Bir Kami Dini:Şintoizm

Mesajgönderen ProxyMan » 08 Haz 2012, 17:07

Mesaj Üst Ayraç

Tarihçe


Şintoizm milli bir din olma özelliğini taşır. İlk olarak Şintoizm nasıl doğmuştur , onu açıklayalım. Şintoizm; M.Ö. 7. Asırda ilk efsanevi imparatorun tahta çıkmasıyla birlikte, masalımsı bir geçmişten tarihi döneme doğru yumuşak bir geçiş yapmaktadır. Aynı zamanda ilk Japonların dinleri, güney ve kuzey Asya’nın izlerini taşımaktadır. İlk Japonlar’ın hayat akışlarını, hayırlı ve kötü bir ruh desteklemekteydi. Bu insanlara göre önemli ayinler, arınmayı sağlayan ve bolluk getirici ibadetlerden başka bir şey değildi. Ayinleri yöneten 3 tür insan vardır. Bunlar;

1) Ailelerin ve sülalerin liderleri

2) Fal, büyü,arındırma konularında uzman olan şaman falcılar

3) Rahiplerin soyundan gelenler

Birbirinden ayrılamaz görülen siyasi idare ile ayinleri yönetme işi, imparatorluk sülalesinin başı ve aynı zamanda hükümdar olması sebebiyle en çok imparatorun vazifesidir.

Kamilerin Doğuşu


İlk kami olarak, Rab Kami diye adlandırılan kami bulunur. Bu kamiden sonra bir sürü kami(tanrı) daha var ama onlara fazla değinmek istemiyorum. İşte bu kamilerde kendi aralarında İzanami ve İzanagi’yi oluşturuyorlar. Bu iki kami aynı zamanda kardeştir. Gökyüzünün yüzen köprüsünden, Tanrısal mücevherlerle süslü bir mızrakla okyanusu karıştırarak, ilk kara parçalarını yaratırlar. Daha sonra bütün Japon adalarını ve diğer tabiat Tanrılarını doğururlar.
İzanagi İzanami İlk cinsel birleşmeleri sonucunda Hiruko (Japonca Sülük Çocuk) adında sakat bir çocuk doğar. Bu çocuğu sazdan bir sal içerisinde suya bırakırlar. Çocuğun sakatlığını, kadın olduğu için asla ilk konuşmaması gereken İzanami'nin kuralları çiğnemiş olmasına bağlarlar.

İzanagi ve İzanami yeniden çocuk yapmak isterler. Bununla birlikte Ateş Tanrısı Kagutsuchi doğar. Ateş Tanrısı Kagutsuçi'nin (Ya da Homusubi) doğumu sırasında ölümcül yanıklar alan İzanami, karanlıklar ülkesi Yomi'ye gider. İzanagi de onu izler; ama Yomi'nin (Karanlıklar Ülkesi) yiyeceklerini tadan İzanami artık geri dönemez. İzanagi bir ateş yakarak etrafı aydınlatınca, İzanami'nin bedeninin çürümeye başladığını ve kurtçuklarla kaplandığını görür. İzanami'nin buna öfkelenmesi üzerine ayrılırlar.İzanagi'nin ölülerle kurduğu ilişkiden arınabilmek için denize girerek yıkandığı sırada birçok tanrı ortaya çıkar. Bunlardan en önemlileri;

Güneş tanrısı Amaterasu (ぁまてらす) İzanagi'nin onun sol gözünden, Ay tanrısı Tsukiyomi (つきよみ) İzanagi'nin sağ gözünden, Fırtına Tanrısı Susanoo (すさのお) da İzanagi'nin burnundan doğar.Bununla birlikte Japonya'nın 7 adet şans Tarısı bulunmaktadır.

Ebisu: balıkçıların ya da tüccarların Tanrısı'dır. Genellikle bir morina balığı ya da levrek taşırken gösterilir.

Daikokuten (Daikoku): Servet ve ticaret Tanrısı.

Bishamonten: Savaşçıların Tanrısı.

Benzaiten (Benten-sama): Bilginlik, sanat ve güzelliğin Tanrıçası.

Fukurokuju: Mutluluk, sağlık ve uzun ömür Tanrısı.

Hotei: Bereket ve iyi sağlığın şişman Tanrısı.

Juroujin (Gama): Uzun ömür Tanrısı.

Şinto ve Şintoizm Anlayışı


Şinto kelimesi ‘’Tanrıların Yolu’’ demektir. ’’Şin’’ veya ‘’Şen’’ tabiat ruhu, tanrı yani kami anlamına gelir. ’’Tao’’ ise yol anlamına geliyor. ‘’Tanrıların Yolu’’ da buradan gelmektedir.

Kami İnancı: Tanrı, İlah anlamına geldiği gibi üstün, yüksek,gizemli anlamlarınada gelir. Her Tanrı kamidir. Ama her insan ruhu kami değildir.Kısacası kami tanrı demek.

Her kaminin kendisine göre bir özelliği, görevi veya yapısı vardır. Bütün kamilerin koruyuculuğunu ve kuruculuğunu üstlendiği bir nesne veya olgu bulunmaktadır. Bu kamiler arasında en önemli yeri, boyların koruyuculuğunu yapan ve ‘’Ujigami’’ olarak adlandırılan kamiler alır. En üstün kami olarak ise Amaterasu kabul edilir. Yukarıda belirttiğim gibi kamilerin simgelendiği eşyalar vardır ve Amaterasu’nun ise ‘ayna’dır. Ve merkezi (yani kutsal yeri) ise ‘’Ise’’dir. Saygıdeğer insanlardan ölmüş bulunanların ve bu arada atalar kültü(ruhları) de ‘’kami’’ olarak kabul edilir.
Ujigami:
Spoiler: Göster/Gizle


Ayrıca Şintoizm de 8 000 000 Kami(tanrı)nin olduğu da bilinmektedir.Ailenin, köyün, klanın ve imparatorun atalarının ruhları en başta gelen ruhlardır.İnançlarına göre dünyanın idaresi, bir tanrılar meclisinin elindedir.

Şintoizm de "tilki" (kuyruk sayısında tam emin değilim ^^) kutsal hayvanlardan birisi olmakla birlikte, mabetlerde tilki beslenir ve tilki heykelleri bulunur. Aynı zamanda Kamileri temsilen heykellerin önüne yiyecek türü şeyler bırakarak, atalarının ruhlarına saygı göstermeyi sağlarlar.

Kutsal Kitaplar


2 tane kutsal kitapları vardır. Bunlardan biri ‘’Kojiki ‘’ diğeri ise ‘’Nihongi’’ dir.

1) KOJİKİ: Kojiki 620-715 yılları arasında imparatorun emri ile yazılmıştır. Şintoizmdeki efsaneler ,dünyanın yaratılışı ve bunun gibi diğer olaylar kitabın ana konusu. Hatta Hoshi o Ou Kodomo adlı animede ,Kojiki de ''Agartha'' adlı kayıp yerin geçtiğide söylenmiştir.
Kojiki 3 bölümden oluşmaktadır. Şu an tam isimleri çıkartamıyorum. Zaten bu bölümler hakkında da fazla bir bilgimiz yok.

Kojiki:
Spoiler: Göster/Gizle


2) NİHONGİ: Nihongi ise bir nevi Kojiki'nin yorumudur.Ve aynı zamanda Kojiki’nin tamamlayıcısı niteliğide taşımaktadır.

Bu 2 kitap Şintoistler için çok önemlidir. Hem de çok çok çok ^^


Mabet ve İbadet Uygulamaları


Şintoizm de mabetler; halkın kamilere olan inançların bir yansıması olarak algılanmakta ve ‘’kami evi’’ anlamında ‘’Jinja’’ olarak isimlendirilmiştir. Jinjalar genellikle sakin yerlerde, orman alanlarında ve kamilerin yaşadığına inandığı, sadece rahiplerin girebildiği 2 bölmeden oluşmaktadır.

Jinja:
Spoiler: Göster/Gizle

Spoiler: Göster/Gizle


Biraz öncede bahsettiğim gibi Amaterasu ‘nun kutsal yeri olan ''Ise'' de ''Meoto Iwa '' tapınağı bulunur. Mabedlerin girişlerinin hemen üstünde , zikzak bir biçimde katlanmış beyaz kağıt şeritlerin asılı olduğu bir çubuktan oluşan ve Gohei denilen şeyler bulunmaktadır.

Ise'deki Meoto Iwa Tapınağı
Spoiler: Göster/Gizle


Gohei
Spoiler: Göster/Gizle


Hotarubi no Mori e de bol bol gördüğümüz Torii (açıklaması aşağıda ^^) lere asılmış vaziyettedir bu goheiler.

Torii
Spoiler: Göster/Gizle


Spoiler: Göster/Gizle


Spoiler: Göster/Gizle


TORİİ: Dünyevi alemi ‘’kami(tanrı) alemi’’nden ayıran ahşap sütunlara denir.Bunların üzerinde kamilerin varlığının simgesi olan bayraklar veya goheiler vardır.

KAMİ-DANA: (Kami rafı) İçerisinde kutsal şeyler olan kutulardır. Bunların amacı ise; toplumun başına gelmiş talihsizliği kırmak ve olumsuz etkilerinden kurtularak huzuru ve mutluluğu yakalamak yolunda kamilerden yardım almaktır.

Kamidana
Spoiler: Göster/Gizle


Temizu Basin: Bir nevi arınma işlemi de denilebilir. Bu işlem de kişi erken kalkarak yüzünü yıkamakta, ağzını çalkalamakta ve kamilere ve ata ruhlarına ibadet ederek bedenini ve zihnini arındırmaktır. Arınma, tüm günahların ve kötülüklerin giderilmesi amacıyla yapılmakta, bu işlemi hem cemaat mensupları hem de rahipleri yönetmektedir.

Arınma işlemi, kişinin ağzını çalkalaması ve parmak uçlarından temiz su akıtılması ile gerçekleşmektedir. Bu işleme ise Temizu(El Suyu) denir.

Temizu Basin
Spoiler: Göster/Gizle


Spoiler: Göster/Gizle


Spoiler: Göster/Gizle

Ayrıca Ōnusa adı verilen tahtadan yapılmış bir cisim ile yapılan arınma ayini de bulunmaktadır.

Ōnusa
Spoiler: Göster/Gizle


Harae: Şintoizm'de arınma ritüellerinin genel adıdır. Amacı günahları temizlemektir ve kirliliği kaldırmaktır. Bu kavramlar kötü şans, felaket ve suç anlamlarına gelmektedir.

Harae genellikle suyla sembolik olarak yıkanma veya bri Şinto rahibi tarafından arınmak isteyen kişinin üzerine büyük bir kâğıt sallayıcı (yani Ōnusa ) sallanması suretiyle gerçekleştirilir.
Harae
Spoiler: Göster/Gizle

Mikoshi Ve Mikoshi Yürüyüşü:İçerisinde kami veya ruhların bulunduğu, ufak taşınabilir tapınaklardır. Genellikle çeşitli festivallerde (matçuri vb) ve Şinto tapınaklarında kullanılır.Festivallerde 10-15 kişi sırtında taşıyarak belli bir güzergahta yürürler ve yürürken de dualar okunur. Mikoshi'yi sırtında taşımak kamiye olan bağlılığın bir göstergesidir.
Mikoshi
Spoiler: Göster/Gizle

Ayıca büyük mabetlerde Kagura adı verilen danslar da yapılmaktadır.

Not: Seçilmiş imparatorların efsaneleri falan filan anlayacağınız daha çok şey var ama bu bilgiler Şintoizm hakkında genel bilgilerdir.^^ Yazım ve imla hataları olabilir. Bir hata yaptıysak affola. Sorularınız ve merak ettikleriniz sorabilirsiniz. Bende elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım artık ^^ Son olarak Şintoizm inancı, Japonya’nın kültürünü belirlemede önemli bir unsur olmuştur.

Ayrıca Zaknaffein'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum...^^Üstteki Tanrılar hakkında bilginin bir kısmını onun yazısından aldım. o_oEDİT:Yeni bilgiler eklendi.Yazım ve imla hataları düzeltildi...
En son ProxyMan tarafından 06 Mar 2018, 10:51 tarihinde düzenlendi, toplamda 12 kere düzenlendi.
Resim
未来は適切にすべてのものが世界で破壊するもしにさえ耐えるであろう。
Dünyada her şey yıkılsa bile, gelecek yerinde durur.

Spoiler: Göster/Gizle

Üye lvl 1
ProxyMan
78%
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 39
Kayıt: 15 Eki 2011, 17:08
Konum: Ankara
Favori Animeler: Bleach ,death note, natsume yuujinchou , steins gate,Darker Than Black
Favori Mangalar: Gantz
Cinsiyet: Bay

Mesajgönderen 212327 » 08 Haz 2012, 17:42

Mesaj Üst Ayraç
Şintoizm hakkında ki bu bilgilendirme için teşekkürler banzai: Kısa ve öz olmuş.Ayrıca okurken de sıkmadı goodjob Bu arada görüntü koymanız çok iyi olmuş goodjob Görüntüler sayesinde aklımda daha kalıcı olacak banzai: ProxyMan bu kadar kısa süre içinde Şintoizm hakkında bilgi vermen içinde teşekkürler :)

Üye lvl 30
212327
-
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 3071
Kayıt: 11 Oca 2012, 18:49
Cinsiyet: Bay

Mesajgönderen ProxyMan » 08 Haz 2012, 18:16

Mesaj Üst Ayraç
Rica ederim ,beğendiyseniz ne mutlu bana o_o
Resim
未来は適切にすべてのものが世界で破壊するもしにさえ耐えるであろう。
Dünyada her şey yıkılsa bile, gelecek yerinde durur.

Spoiler: Göster/Gizle

Üye lvl 1
ProxyMan
78%
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 39
Kayıt: 15 Eki 2011, 17:08
Konum: Ankara
Favori Animeler: Bleach ,death note, natsume yuujinchou , steins gate,Darker Than Black
Favori Mangalar: Gantz
Cinsiyet: Bay

Mesajgönderen 212327 » 08 Haz 2012, 18:21

Mesaj Üst Ayraç
ProxyMan yazdı:Rica ederim ,beğendiyseniz ne mutlu bana o_o

Beğenmem mi goodjob Çok güzel ve etkili bir anlatım yapmışsın :hero: Yeni bilgiler isterik :)

Üye lvl 30
212327
-
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 3071
Kayıt: 11 Oca 2012, 18:49
Cinsiyet: Bay

Mesajgönderen ProxyMan » 08 Haz 2012, 20:06

Mesaj Üst Ayraç
Zaman zaman eklerim artık yeni bilgileri :mezun:
Resim
未来は適切にすべてのものが世界で破壊するもしにさえ耐えるであろう。
Dünyada her şey yıkılsa bile, gelecek yerinde durur.

Spoiler: Göster/Gizle

Üye lvl 1
ProxyMan
78%
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 39
Kayıt: 15 Eki 2011, 17:08
Konum: Ankara
Favori Animeler: Bleach ,death note, natsume yuujinchou , steins gate,Darker Than Black
Favori Mangalar: Gantz
Cinsiyet: Bay

Mesajgönderen Zaknaffein » 11 Haz 2012, 11:02

Mesaj Üst Ayraç
Güzel bir paylaşım olmuş, eline sağlık goodjob
Resim
七武海 - トラファルガー・ロー

Zaknaffein_Shimmergloom
Zaknaffein
-
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 903
Kayıt: 01 Eki 2011, 18:21
Konum: Raftel
Favori Animeler: One Piece
Cinsiyet: Bay
Arch (1) Admin (1) Editör (1) Tasarımcı (1)

Mesajgönderen MeiOu » 11 Haz 2012, 14:05

Mesaj Üst Ayraç
Bu Şintoizm Kamileri sanki Uchiha Itachi' den doğmuş gibi. Bir an Uchiha' ların yeteneklerini okuyor gibi hissettim. Eline sağlık, aydınlatıcı bir paylaşım olmuş.
Resim

Üye lvl 4
MeiOu
98%
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 199
Kayıt: 08 Eki 2011, 20:27
Konum: Bize Trabzon da Trabzon :D
Favori Animeler: OP, Bleach, Naruto, FT, Gintama, Bakuman, Basilisk, Samurai 7, Hellsing
Cinsiyet: Bay

Mesajgönderen ProxyMan » 11 Haz 2012, 20:35

Mesaj Üst Ayraç
Zaknaffein yazdı:Güzel bir paylaşım olmuş, eline sağlık goodjob


Teşekkürler o_o
Resim
未来は適切にすべてのものが世界で破壊するもしにさえ耐えるであろう。
Dünyada her şey yıkılsa bile, gelecek yerinde durur.

Spoiler: Göster/Gizle

Üye lvl 1
ProxyMan
78%
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 39
Kayıt: 15 Eki 2011, 17:08
Konum: Ankara
Favori Animeler: Bleach ,death note, natsume yuujinchou , steins gate,Darker Than Black
Favori Mangalar: Gantz
Cinsiyet: Bay

Sonraki

Dön Japonya, Japonca, Japon Kültürü

cron

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir
  • anime mangatr
  • Splitter
  • animewebtr
  • Splitter
  • Peace Fansub